Överlägg

Gör en energiberäkning i Stockholm

Om du ska bygga ett nytt hus eller en tillbyggnad kan du behöva göra en energiberäkning i Stockholm. När du bygger något nytt eller lägger till en del på en byggnad, kan du behöva komplettera din bygglovsansökan med en energiberäkning. En energiberäkning är en teoretisk slutsats om hur mycket energi den färdigställda byggnaden kommer använda under ett normalår.

Anledning att göra energiberäkning i Stockholm

Det finns flera anledningar till att göra en energiberäkning i Stockholm. Den vanligaste anledningen har med bygglov att göra. När du ansöker om ett bygglov vill kommunen se en energiberäkning. Energiberäkningen talar om för kommunen om byggnaden/tillbyggnaden uppfyller boverkets byggregler, vilket är ett krav för att du ska få bygglov. Skickar du inte med en energiberäkning är det alltså stor chans att bygglovet blir nekat.

En annan anledning kan vara att du själv vill få tips och idéer på hur du kan spara energi. Genom att genomföra en energiberäkning och sedan få tips på hur du kan minska förbrukningen sparar du både på pengar och bidrar till en hållbarare miljö.

Tar du kontakt med en Betydelsefull energiberäkning stockholm kan du få hjälp både inför bygglovet och för att få tips. Dom kan hjälpa dig med både drift och ekonomi, oavsett om du ska bygga helt nytt eller vill förbättra en befintlig byggnad. VVS-företaget kan ta fram olika typer av kalkyler.

Företaget värnar om en hållbar miljö, vilket innebär att dom tar fram tips och ger råd för att du ska hitta en så miljövänlig lösning som möjligt.

Hur görs en energiberäkning?

Det är inte helt lätt att göra en energiberäkning av en byggnad. Vid beräkningen behöver man veta kvadratmeter, tjocklek på isolering i olika delar (tak, väggar, golv), köldbryggor samt ett U-värde för dörrar och fönster. Eftersom det är en svår beräkning att genomföra bör den göras av någon med stor kunskap inom området.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *